Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3851
81 593,14 € Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. December 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
3893
79 592,00 € Brantner Gemer s.r.o Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Jún 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-7/2023
3391
77 929,44 € NABIMEX, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. September 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-18/2023
3586
77 929,44 € NABIMEX, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. Jún 2023
Zmluva o dielo č. MZ 6/2023
3403
72 900,00 € Atelier SMIDT s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
12. Apríl 2022
NÁJOMNÁ ZMLUVA číslo : 01 /MESTO - EB /2022
2659
70 000,00 € ENERGO-BYTOS s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. OVŽPaRR2-6/2023
3320
65 964,35 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. November 2023
Kúpna zmluva
3782
64 764,00 € Olivex spol s r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-5/2023
3307
64 663,20 € Ústav Technológií a inovácií s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-4/2022
2820
62 929,73 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. November 2023
Kúpna zmluva
3755
59 880,00 € Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Jún 2023
Kúpna zmluva č. OVŽPaRR2-9/2023
3410
55 188,40 € Ferenczi sound s. r. o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10597/2022-M_ODPD
3070
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
8. September 2022
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-7/2022
2888
48 852,12 € Štefan Tipary EKOLSTAV Mesto Šahy, Hl. námestie 1
17. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. OVŽPaRR2-8/2023
3390
47 352,97 € B&J S-STAV s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
28. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 3/2023
3816
45 730,43 € Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVŽPaRR2-16/2019
3407
40 758,24 € Kalixstav, s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3632
39 666,33 € Szilárd Pintér Mesto Šahy, Hl. námestie 1
3. Október 2023
Kúpna zmluva
3631
36 002,30 € Martin Tipary Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. November 2023
Zmluva o spolupráci č. N20231025014
3730
35 090,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1