Centrálny register zmlúv

Mesto Šahy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1638/2023/UZ
3863
194 295,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-066/2023/SOIROPPO3-302071BRK3
3133
194 294,46 € Ministerstvo kultúry SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
3455
191 192,38 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Šahy, Hl. námestie 1
22. December 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125/482
3868
191 192,38 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
29. December 2022
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA
3060
190 908,56 € FIN.M.O.S., a. s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3898
164 590,03 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Január 2023
Dodatok č.1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3083
162 181,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3082
162 181,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3897
159 910,82 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. December 2022
DOHODA O ZAPOČÍTANÍ VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK
3062
159 090,47 € 1. slovenská úsporová, a. s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
30. December 2022
ZMLUVA O KÚPE AKCIÍ spoločnosti FIN.M.O.S. a. s.
3061
159 090,47 € 1. slovenská úsporová, a. s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1639/2023/UZ
3864
153 171,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
16. Január 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/125
3896
150 094,11 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
19. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3084
141 338,80 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Šahy, Hl. námestie 1
9. August 2023
Zmluva o dielo
3491
130 929,84 € Maro s.r.o. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. Február 2023
Zmluva o združených dodávkach elektriny – č. SC2022/2342
3108
128 064,00 € MET Slovakia, a.s. Mesto Šahy, Hl. námestie 1
4. Apríl 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K088-222-13 zo dňa 17.7.2018
3184
125 442,89 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Šahy, Hl. námestie 1
20. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1631/2023/UZ
3862
120 502,00 € Všeobecná úverová banka, a.s., Mesto Šahy, Hl. námestie 1
6. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-107
3558
91 650,88 € Fond na podporu športu Mesto Šahy, Hl. námestie 1
13. December 2023
Zmluva o zverení majetku mesta do správy
3851
81 593,14 € Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM – Pongrácz Lajos Alapiskola Mesto Šahy, Hl. námestie 1