Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Zmluva o úhrade nákladov za odber tepla a energií
5/2023
0,00 € Stredná odborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
2. Február 2023
31897495
KZ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Apríl 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
11/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
13/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva o odbere stravy- obedov
19/2023
0,00 € Školský internát Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
4. September 2023
Zmluva č. 2023_KR_POP3SŠ_PKBB_035, o vzájonej spolupráci v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
20/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
21. December 2023
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
22/2023
0,00 € zdravotka- PZS, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
27. December 2023
Zmluva o dodávke enrgií
23/2023
0,00 € Magna enrgia a.s. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
15. Január 2024
Zmluva 32/2024/GZ3 o výpožičke nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Stredná oborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
18. Január 2024
Zmluva o úhrade energií za odber tepla a energií dodávaných SOŠ tehnickou vo Zvolene
3/2024
0,00 € Stredná oborná škola technická Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
12. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu " Skúsenosťou k úspechu"
6/2024
0,00 € Junior Achievement SLovenko Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
7. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2016007
2016007
0,00 € Fantozzi consulting, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen
3. Júl 2024
Zmluva o zápožičke k software SPED
10/25024
0,00 € APK software, s.r.o. Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, Zvolen