Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
00032/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Mládež pre Krista - Slovensko, o.z. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
10. Jún 2024
Rámcová zmluva na dodávku potravín - čerstvé bravčové a hovädzie mäso
00031/SOŠLaD/2024/ŠJ
0,00 € Mäso Liptov s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
00086/SOŠLaD/2023/Š
0,00 € Lipra, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
00029/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € MK Elmont s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
17. Máj 2024
Memorandum o využívaní spoločných investícií a spolupráci
00030/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Slovenský poľovnícky zväz Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
6. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve na dodávku potravín zo dňa 31.08.2023
00009/SOŠLaD/2024/ŠJ
0,00 € CBA VEREX, a.s. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
00015/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Miloš Kováč MK-stav s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
6. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy dositribučnej sústavy
00026/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
6. Máj 2024
Zmluva o dielo
00024/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Lignoprojekt BKN s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
3. Máj 2024
Zmluva o dielo
00025/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € A projekt - rk, s.r.o. - architektonický ateliér Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
2. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
00022/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Delikomat Slovensko, spol s.r.o Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
2. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu
00020/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Ing. Lukáš Orlovský Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výcviku
00023/SOŠLaD/2024/SOP
0,00 € Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
22. Apríl 2024
Dodatok č. 4
00021/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Mládež pre Krista - Slovensko, o.z. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
00019/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Stavebný podnik, s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
10. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodávku potravín_čaje
00014/SOŠLaD/2024/ŠJ
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
10. Apríl 2024
Rámcová zmluva na dodávku potravín_vajcia
00016/SOŠLaD/2024/ŠJ
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
00017/SOŠLaD/2023/Š
0,00 € BMTauto s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
10. Apríl 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu z triedeného zberu
00018/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Mesto Liptovský Hrádok Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
1. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
00004/SOŠLaD/2024/Š
0,00 € Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok