Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o nájme
N 04/2024
2 750,00 € WINTER BB, s.r.o., Trieda SNP 1720/10, 974 01 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
18. Jún 2024
Zmluva o nájme N 05/2023
N 05/2024
2 372,50 € MAGICA, s.r.o., Topoľová 1134/6, 962 31 Sliač Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
10. Júl 2024
Zmluva o nájme
N 06/2024
156,00 € MAGICA, s.r.o., Topoľová 1134/6, 962 31 Sliač Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
18. Jún 2024
Zmluva o nájme
N 03/2024
2 962,00 € ekonom-KA s.r.o., Hurbanova 10, 975 18 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Jún 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci
H 11/2024
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita P.J. Šafárika Univerzita Komenského v Bratislave, Šrobárova 2, 041 80 Košice Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
18. Jún 2024
Darovacia zmluva
D 02/2024
8 460,00 € Klub Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1
2024-1-SK01-KA121-VET-000210629
103 050,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z., Križkova 9, 811 04 Bratislava Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
5. Jún 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci
H09/2024
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska, Profesora Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
15. Máj 2024
Zmluva o inzercii
191240012
109,20 € REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
14. Máj 2024
Zmluva o nájme
N 02/2024
156,00 € MAGICA, s.r.o., Topoľová 1134/6, 962 31 Sliač Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Darovacia zmluva
01/2024
455,00 € Klub Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
3. Apríl 2024
Sponzorská zmluva KRONOSPAN
1700/27.03.2024
9 745,00 € FUNDATIA KRONOSPAN FOUNDATION, Str. Strunga Mieilor, nr. 1, 500482 Brasov Rumunsko Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
19. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
4394/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
14. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl v školskom roku 2023/2024
RÚŠS-BB-080/24
5 200,00 € Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
7. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 30/2023 o poskytnutí odbornej praxe
H 04/2024
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
H 03/2024
18 000,00 € KB SNOW, s.r.o., Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1276/2023/ODDRP
93 837,96 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 223, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1278/2023/ODDRP
78 600,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1280/2023/ODDRP
127 812,00 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
1282/2023/ODDRP
21 226,80 € Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica