Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Dodatok č. 30 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
Dodatok č.30 k nájomnej zmluve č.10/07/2009
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
3. Február 2023
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č.3
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Licenčná zmluva
4/2023
Doplnená
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
14. Apríl 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
5/2023
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Miezgovce
5. Máj 2023
Zmuva o nakladaní s komunálnym odpadom
12/2023
0,00 € TEDOS, spol. s.r.o. Obec Miezgovce
19. Máj 2023
Zmluva o zriedení a používaní Klientskeho konta
9/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Miezgovce
30. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
10/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
11419/2023
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
22. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20201913
0,00 € NASES -Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Miezgovce
23. Október 2023
Dodatok č. 31 k nájomnej zmluve č. 10/07/2009
17/2023
0,00 € DE-S-PE s.r.o. Obec Miezgovce
3. November 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
A/49/2023
0,00 € Martina Bulíková Obec Miezgovce
3. November 2023
Zmluva č. B/17/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
B/17/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Zmluva č. B/18/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
B/18/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Zmluva č. B/19/2023 o prenájme miesta na pohrebisku
Zmluva B/19/2023
0,00 € Obec Miezgovce Darina Trgyňová
3. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení
Dodatok 1/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Miezgovce
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
20/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Miezgovce
4. December 2023
zmluva o grantovom účte
22/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Miezgovce
29. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o spolupráci
0,00 € ELEKOS Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/70/2023
0,00 € Obec Miezgovce Obec Miezgovce
31. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/2023
0,00 € Obec Miezgovce Mária Škvareninová