Centrálny register zmlúv

Obec Miezgovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/14/2023
30,00 € Obec Miezgovce Striežencová Anna
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/48/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/83/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/84/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/85/2023
30,00 € Obec Miezgovce Eleonóra Bridziková
15. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/50/2023
30,00 € Obec Miezgovce Marián Bulík
16. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/110/2023
30,00 € Obec Miezgovce Ivan Šedivý
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/40/2023
30,00 € Obec Miezgovce Julian Mikuš
18. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/139/2023
30,00 € Obec Miezgovce Lucia Krchlíková
22. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/9/2023
30,00 € Obec Miezgovce Monika Valková
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/36/2023
30,00 € Obec Miezgovce Július Sečkár
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
28. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/43/2023
30,00 € Obec Miezgovce Štefan Škorec
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/2/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
4. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/3/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ľubomír Aujeský
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/98/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/101/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/135/2024
30,00 € Obec Miezgovce Marta Hudecová
5. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/127/2024
30,00 € Obec Miezgovce Ján Ševčík
4. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/10/2024
30,00 € Obec Miezgovce Jana Zachar