Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2995-2023-faza3
3 752,69 € Vincent Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2992-2023-faza3
1 699,60 € Tibor Buzoga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2997-2023-faza3
253,01 € Vincent Timko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2998-2023-faza3
3 506,89 € Vlastimil Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4697-2023-faza3
18 811,57 € Ing. Milan Mikita Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4698-2023-faza3
12 327,25 € Margita Sviatková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2999-2023-faza3
11 484,16 € Zuzana Macková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4699-2023-faza3
5 842,92 € Mária Postredná Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4700-2023-faza3
11 158,66 € Henrich Schiller Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4701-2023-faza3
4 147,16 € Jozef Krešňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2845-2023-faza3
3 811,57 € Anna Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2847-2023-faza3
3 811,57 € Anton Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2867-2023-faza3
2 541,05 € František Papp Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2862-2023-faza3
272,25 € František Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2851-2023-faza3
272,25 € Bernadeta Migeľová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2911-2023-faza3
3 811,57 € Kristína Hudáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2912-2023-faza3
272,25 € Kvetoslava Zálehová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4485-2023
9,49 € Mgr. Adriana Dániová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4526-2023
442,39 € Mgr. Marcel Macik Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4525-2023
12 696,76 € Ing. Jozef Seman Valaliky Industrial Park, s. r. o.