Centrálny register zmlúv

Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4384-2023
6 349,95 € Mgr. Mária Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4391-2023
884,76 € Miroslav Matoňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4394-2023
102 772,76 € Ladislav Vyrostko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4432-2023
692,64 € Mgr. Monika Dobrescuová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4421-2023
663,57 € PaedDr. Sylvia Šárošiová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4405-2023
394,63 € Dušan Oleár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4442-2023
352,93 € Viera Juhásová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4444-2023
663,57 € Ing. Tomáš Lacko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4448-2023
15,28 € Mária Straková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4452-2023
3,80 € Alena Eliášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4461-2023
206,53 € Mária Majcherová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4475-2023
1 327,15 € Viera Čechová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4466-2023
11 944,35 € Darina Ivanková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4464-2023
559,93 € Ing. Jaroslav Hudy Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4481-2023
1 235,19 € Róbert Timko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4484-2023
1 327,15 € Adriana Pristášová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4493-2023
331,79 € Anton Sedlák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4502-2023
427,93 € Andrea Polačková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4497-2023
15 678,14 € Jozef Podracký Valaliky Industrial Park, s. r. o.
1. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4517-2023
28,63 € Martin Eliáš Valaliky Industrial Park, s. r. o.