Centrálny register zmlúv

Inšpektorát práce Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6924479
A4806622, 6924479
0,00 € Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6924479 Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6924225
B0425520, 6924225
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3676573, 6924218
A3676573, 6924218
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6924456
B0182776, 6924456
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0425520, 6924498
B0425520, 6924498
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776,6923333
B0182776,6923333
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6924287
B0182776, 6924287
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A3645483, 6923908
A3645483, 6923908
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6923882
B0182776, 6923882
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6923858
B0182776, 6923858
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6923819
B0182776, 6923819
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy B0182776, 6925313
B0182776, 6925313
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6925314
A4806622, 6925314
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4366086, 6925285
A4366086, 6925285
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_č. zmluvy A4806622, 6925301
A4806622, 6925301
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
poistná zmluva číslo 080-2044.231
080-2044.231
0,00 € Kooperativa Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
355 2044233
0,00 € Kooperativa Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
havarijné poistenie motorových vozidiel
551-2044.232
0,00 € Kooperativa Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
zmluva o dielo
01/12/2013
0,00 € SAFETECH SK Inšpektorát práce Nitra
22. Január 2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7223494
0,00 € Orange slovensko Inšpektorát práce Nitra