Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2012
Dohoda č.29/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.29/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Dana Šimonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Júl 2012
Dohoda č.31/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „záko
Dohoda č.31/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € ABe partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou aktivačnej služby 196/§52/2012/KE
196/§52/2012/KE
0,00 € Obec Geča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 197/§52a/2012/KE
197/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Gyňov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
DOHODA č. 275/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
275/51/2012/KE
0,00 € Mestská časť Košice Dargovských hrdinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
DOHODA č. 277/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
277/51/2012/KE
0,00 € Carmeuse Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
DOHODA č. 278/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
278/51/2012/KE
0,00 € Jana Orosová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
D O H O D A č. 9/§50–PS/2012/NP I-2/D
9/§50–PS/2012/NP I-2/D
0,00 € GEO Slovakia, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 40/§50a-PS/2012/NP I-2/D
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 40/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Jozef Ruda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dohoda č.33/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.33/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € G & M in motion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dodatok č. 3 k dohode č. 111/50a-PS/2011/ŠR zo dňa 31.10.2011
Dodatok č.3 k dohode č. 111/50a-PS/2011/ŠR/KE
0,00 € Clematis Slovakia s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dohoda č. 280/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
280/§51/2012/KE
0,00 € KOB TRADE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dohoda č. 276/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
276/§51/2012/KE
0,00 € HOME and STYLE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dohoda č. 274/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
274/§51/2012/KE
0,00 € TENISOVÝ KLUB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Júl 2012
Dohoda č. 279/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
279/§51/2012/KE
0,00 € APRAH, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Júl 2012
DOHODA č. 282/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
282/§51/2012/KE
0,00 € Galina Stepančuková - GOLD LOSK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Júl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z. 82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/KE
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z. 82/OKP/2012/NP Absolventská prax 2/KE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Júl 2012
Dohoda č. 65/§50a-PS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
65/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € TMM Trade, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Júl 2012
DOHODA číslo: 16/§53/2012/KE/NPI-2D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
DOHODA číslo 16/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Gabriela Takáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Júl 2012
Dohoda č. 30/§56/2012/NP II-2/B - KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona c.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§56/2012/NP II-2/B - KE
0,00 € SINEP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice