Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS podľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
193/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-sídliskoTahanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
93-1/§52a/2012/NPV-2
0,00 € Nadácia Alexandra Eckerdta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
178/§52a/2012/NPV-2
0,00 € Žabky o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda č. 60/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 60/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € SGS Technologies, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
179/§52a/2012/NPV-2
0,00 € Kultúrne centrum KSK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa §52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
192/§52/2012/KE
0,00 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
DOHODA číslo: 12/§53/2012/KE/NPI-2/D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 12/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Ing. Jozef Popovič - POPSTAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
D o h o d a č.120615113455 - KE o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č.120615113455 - KE
0,00 € HEURÉKA EVOLUTION-Hospodárske stredisko,obcianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
181/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
180/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Perín - Chym Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
D o h o d a č. 22/§59/2012/ŠR - KE o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 22/§59/2012/ŠR - KE
0,00 € CASSOVIA Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
dodatok č. 2 k dohode č. 112/§51/2012/KE
dodatok č. 2 k dohode č. 112/§51/2012/KE
0,00 € Blore s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Jún 2012
D O H O D A
5/§50–PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Optika Excellent Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. Júl 2012
DOHODA číslo: 14/§53/2012/KE/NPI-2/D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda číslo 14/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Gabriela Leňková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
128-1/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Júl 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
138-1/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Obec Kecerovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 194§52/2012/KE
194/§52/2012/KE
0,00 € Obec Vyšný Čaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Júl 2012
Dohoda č.32/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „záko
32/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € LOKOMOTÍVA a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
177/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Komárovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
195/§52/2012/KE
0,00 € Obec Slančík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice