Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2012
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Jún 2012
D o h o d a č. 120613120958 o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
120613120958/§56a/2012/KE
0,00 € ABTEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Jún 2012
D o h o d a č. 120613093804 o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
Dohoda č.120613093804/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € ABTEX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Jún 2012
Dohoda č.120613162531 o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
Dohoda č.120613162531/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Texama s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Jún 2012
D o h o d a č. 120614122438 o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
Dohoda č.120614122438/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Incanto s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j-NS/2012/NP§50j/KE
dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j-NS/2012/NP§50j/KE
0,00 € Obec Ruskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
173/52a/2012/KE
0,00 € DORKA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
174/52a/2012/KE
0,00 € ARCUS-špecializované zariadenie,zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
169/52a/2012/KE
0,00 € Košice-EHMK 2013 n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o sl.zamestnanosti
51-1/§52a/2012/KE
0,00 € ArtEst o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o sl.zamestnanosti
135/1/§52a/2012/KE
0,00 € ArtEst o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Jún 2012
Dohoda č. 54_§50a-NS_2012_NPI2D_KEo poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
54_§50a-NS_2012_NPI2D_KE
0,00 € Obec Komárovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Jún 2012
DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI
DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI
0,00 € Miroslav Basala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č. 5/§57/2012/NP II-2/B
Dodatok č.1 k dohode č. 5/§57/2012/NP II-2/B
0,00 € Dušan Palguta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Jún 2012
Dohoda č. 56/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
56/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € ALASKA SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 55/§50a-PS/2012/NPI-2/Do poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55/§50a-PS/2012/NPI-2/D
0,00 € SH GROUP s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
D o h o d a č.120615112237-KE o poskytnutí príspevku na činnost pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.120615112237-KE
0,00 € KASSIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
D o h o d a č.20/§59§2012/ŠR - KE o poskytnutí príspevku na činnost pracovného asistenta podľa § 59 zákona č..5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.20/§59§2012/ŠR - KE
0,00 € PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
Dohoda č. 120614145850 - KE o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon“)
č.120614145850 - KE
0,00 € PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. Jún 2012
DOHODA č. 273/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
273/§51/2012/KE
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice