Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2012
D o h o d a č. 2/§56a/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
Dohoda č.2/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € ISTROPOL, spol. s r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Jún 2012
Dohoda č. 265/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
265/§51/2012/KE
0,00 € AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
120608093945/KE
0,00 € Obec Zádiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Jún 2012
DOHODA č. 266/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
266/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Cumulus s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Jún 2012
DOHODA č. 267/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
267/§51/2012/KE
0,00 € Alu TIGER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Jún 2012
DOHODA č. 268/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
268/§51/2012/KE
0,00 € QALT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. Jún 2012
DOHODA č. 270/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
270/§51/2012/KE
0,00 € Cestovná kancelária a umelecká agentúra ELÁN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Jún 2012
Dohoda č. 269/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
269/§51/2012/KE
0,00 € Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Jún 2012
Dohoda č. 271/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
271/§51/2012/KE
0,00 € KISS stavebné práce, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Jún 2012
Dohoda č. 272/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
272/§51/2012/KE
0,00 € HROMADA REALITY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Jún 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby 74-1/§52a/2012
74-1/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Kalša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Jún 2012
dodatok č. 1 k dohode č. 14/§50j-NS/2012/NP§50j/KE
dodatok č. 1 k dohode č. 14/§50j-NS/2012/NP§50j/KE
0,00 € Obec Košické Olšany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Jún 2012
DOHODA číslo: 11/§53/2012/KE/NPI-2/D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
DOHODA číslo: 11/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Mgr. Oľga Vozňuková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
148/§52a/2012/KE
0,00 € OZ Žijem hudbou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
170/§52a/2012/KE
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
171/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Janík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Čiastková dohoda č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B/1 uzatvorená na základe Dohody o úhrade oprávnených výdakov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B zo dňa 14.5.2012
Dohoda č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B/1
0,00 € elfa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č. č.11/§56/2012/NP II-2/B zo dňa 23.03.2012
Dodatok č.1 k dohode č. č.11/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Erik Haľko - Reklamná agentúra EXCELENT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č. 179/§51/2012/KE
Dodatok č. 1 k dohode č. 179/§51/2012/KE
0,00 € JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22. Jún 2012
Dodatok č.1 k dohode č. č.5/§56/2012/NP II-2/B/KE zo dňa 16.03.2012
Dodatok č.1 k dohode č. č.5/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € SEDEAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice