Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2012
DOHODA č. 255/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
255/51/2012/KE
Doplnená
0,00 € LEMUR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. Jún 2012
DOHODA číslo: 13/§53/2012/KE/NPI-2/D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 13/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Gejza Szemán Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. Jún 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 163/§52a/2012/KE
163/§52a/2012/KE
0,00 € OZ Košické Divadlo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 246/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
246/§51/2012/KE
0,00 € Východoslovenská galéria Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 248/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
248/§51/2012/KE
0,00 € KOBAK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 253/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
253/§51/2012/KE
0,00 € DAM Hotel s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 258/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
258/§51/2012/KE
0,00 € B.H.N.Š. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
D o h o d a č. 26/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
26/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € GLOBAL PRESS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
D o d a t o k č.4 k dohode č.19/§56/2011/NP II-2/A o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
Dodatok č.4 k dohode č.19/§56/2011/NP II-2/A/KE
0,00 € SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť 66-1/§52a/2012
66-1/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Drienovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
Dohoda č. 251/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 251/§51/2012/KE
0,00 € Zlatica Lazorová - AURELIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 257/§51/2012/o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
257/§51/2012/KE
0,00 € PAMAROSI, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 262/§51/2012/o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
262/§51/2012/KE
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
Dohoda č. 256/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
256/§51/2012/KE
0,00 € Centrum voľného času CVrČek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
8. Jún 2012
DOHODA č. 26451/2012/o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
264/§51/2012/KE
0,00 € PhDr. Zita Baníková ADOS - ATIZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Jún 2012
D o h o d a č. 3/§56a/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa
3/§56a/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € BASICC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2012
Dohoda č. 260/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
260/§51/2012/KE
0,00 € ALMA Reality, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2012
DOHODA č. 259/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
259/§51/2012/KE
0,00 € Bartolomej Mrazko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2012
DOHODA č. 263/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
263/§51/2012/KE
0,00 € Attila Kovács MELMAKO III Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Jún 2012
DOHODA č. 261/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
261/§51/2012/KE
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice