Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti
261/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ArtEst-polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
266/§52a/2012/NP-V/KE
0,00 € Košické folklórne štúdio, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
171-1/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Janík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
148-1/§52a/2012/KE
0,00 € OZ Žijem hudbou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
DOHODA č. 320/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
320/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
Dohoda č. 318/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
318/§51/2012/KE
0,00 € PERSON s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. September 2012
Dohoda č.319/§51§/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
319/§51§/2012/KE
0,00 € GENERATÍV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. September 2012
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. September 2012
D O H O D A č. 11/§50-NS/2012/NP I-2/D
D O H O D A č. 11/§50-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Obec Geča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. September 2012
D O H O D A č. 87/§50a-PS/2012/NP I-2/D
D O H O D A č. 87/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € staff s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. September 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 272/§52a/2012/KE
272/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou Slanec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. September 2012
D o d a t o k č. 1 k dohode č.120612160540 (11/§57/2012/NP II-2/B) o poskytnutí príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti uzatvorená podľa § 57 zákona č. 5/2004 Z. z.
D o d a t o k č. 1 k dohode č.120612160540 (11/§57/2012/NP II-2/B)
0,00 € Mgr. Magdaléna Kováčičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
276/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Dorka n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
277/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Gymnázium Štefana Moysesa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
268/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Centrum voľného času Cvrček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
269/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Súkromná praktická škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 273/§52a/2012/KE
273/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ETP Slovensko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
267/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Združenie pre lepší život, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 274/§52a/2012/KE
274/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ETP Slovensko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. September 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 275/§52a/2012/KE
275/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ETP Slovensko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice