Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
232/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € SOSNA o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda č. 304/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
304/§51/2012/KE
0,00 € JUDr. Zsolt Varga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda č. 305/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
305/§51/2012/KE
0,00 € eurobus, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. September 2012
Dodatok č.1
83/§50a-PS/2011/KE
0,00 € Igor Madár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
3. September 2012
DOHODA č. 311/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
311/§51/2012/KE
0,00 € JUDr. Tomáš Čverčko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. September 2012
Dohoda č.47/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.47/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € “AEVITAS – GENERÁCIA“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. September 2012
DOHODA č. 308/§51/2012/ o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
308/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. September 2012
Dohoda č.45/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.45/§56/2012/NP II-2/B/KE
Doplnená
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. September 2012
Dohoda č.46/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.46/§56/2012/NP II-2/B/KE
Doplnená
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. September 2012
DOHODA č. 310/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
310/§51/2012/KE
0,00 € Advokátska kancelária JUHÁSZ & PARTNERS, s.r.o. Law office Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. September 2012
Dohoda č. 44/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona c.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
44/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. September 2012
DOHODA č. 309/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
309/§51/2012/KE
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 257/§ 52a/2012/NP V-2
257/§52a/2012/KE
0,00 € Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Čiastková dohoda č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B/2 uzatvorená na základe Dohody o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B zo dňa 14.5.2012
Čiastková dohoda č. 2011/KE/ZUoZ/§46/01/B/2
0,00 € elfa, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
259/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Divadlo Neon o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na dobr.službu
Dodatok č.1 k dohode 172/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Cirkevná MŠ sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dodatok č.2 k dohode č.61/§50a-PS/2010/NPI-2/B zo dňa 30.09.2010
Dodatok č.2 k dohode č.61/§50a-PS/2010/NPI-2/B zo dňa 30.09.2010
0,00 € REPROVET s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
DOHODA č. 312/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
312/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € MASCOR, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
KE/2012/26515/3
0,00 € Sokolovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. September 2012
Dohoda o splátkovom kalendári
KE/2012/06714/12
0,00 € Gábor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice