Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2012
D O H O D A č. 82/§50a-PS/2012/NP I-2/D
D O H O D A č. 82/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € IBK – SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 228/§ 52a/2012/NP V-2
228/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Debraď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
247/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
248/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
249/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
250/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Háj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
239/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Juh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 251/§ 52a/2012/NP V-2
251/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Buzica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
241/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
240/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € SPDDD Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 253/§52a/2012/KE
253/§52a/2012/KE
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
242/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Evanjelická materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
243/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
244/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Žabky o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosťpodľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
238/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Juh Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosťpodľa § 52 zák. o službách zamestnanosti
237/§52/2012/NPV-2/KE
0,00 € Mestká časť Košice-Krásna Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
255/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Spoločnosť priateľov slobodnej výchovy a vzdelávania Krídla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
252/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € DORKA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
256/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
254/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice