Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
227/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
158-1/§52a/2012/KE
0,00 € Deti sv. Alžbety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
159-1/§52a/2012/KE
0,00 € Haliganda, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr. službu podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
172/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Cirkevná materská škola sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
223/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nen.fin.príspevku
30/OKP/2011/NP III-2A/KE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. August 2012
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nen.fin.príspevku
32/OKP/2011/NP III-2/B/KE
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
31. August 2012
Dohoda č. 10/§50a-NS/2012/NPI-2/D/KE
10/§50a-NS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € Súkromná stredná umelecká škola filmová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda č. 76/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
76/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € JIMM spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
DOHODA č. 306/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v edeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
306/51/2012/KE
0,00 € Okresný súd Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov 246/§52a/2012
246/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov 235/§52a/2012
235/§52a/2012/KE
0,00 € Základná škola Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z znení neskorších predpisov 236/§52a/2012
236/§52a/2012/KE
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
DOHODA č. 307/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v edeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
307/51/2012/KE
0,00 € Okresný súd Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 7/§50-NS/2012/NP I-2/D
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 7/§50-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Cirkevná materská škola sv. Bernadety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 231/§ 52a/2012/NP V-2
231§52a/2012/KE
0,00 € Rodinné centrum Stonožka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou dobrovoľníckej služby 245/§52a/2012/KE
245/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Košické Olšany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 230/§ 52a/2012/NP V-2
230/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Perín - Chym Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
dodatok k dohode o poskytnutie finančného príspevku na ač formou aktivačnej činnosti 33-1/§52/2012
33-1/§52/2012/KE
0,00 € obec Hýľov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 229/§ 52a/2012/NP V-2
229/§52a/2012/KE
0,00 € Haliganda, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice