Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
222/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Budimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
0,00 € Východoslovenská galéria Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
226/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 81/50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
81/50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € BYFOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 85/§50a-NS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
85/§50a-NS/2012/NP I-2/D
0,00 € Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládežev Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 84/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
84/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € Emília Farkašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 83/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
83/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € MUDr. Perecárová REHAB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 72/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
72/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € A STEEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 30/§59/2012/NPII-2/B o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§59/2012/NPII-2/B
0,00 € JUDr. Vierou Uhríkovou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č.29/§59/2012/NPII-2/B o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
29/§59/2012/NPII-2/B
0,00 € Lokomotíva a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda č. 28/§59/2012/NPII-2/B o poskytnutí príspevku na cinnost pracovného asistenta podla § 59 zákona c.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28/§59/2012/NPII-2/B
0,00 € Lokomotíva a.s. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
221/§52a/2012/KE
0,00 € Spoločenstvo evanjelickej mládeže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28. August 2012
DODATOK č. 1 k dohode č. 62/§50a-PS/2011/ŠR uzavretej v zmysle ust. § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DODATOK č. 1 k dohode č. 62/§50a-PS/2011/ŠR
0,00 € BIO – HEM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
134-1/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € CVČ Cvrček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
206/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Košické folklórne združenie o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
214/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Facilitas n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
215/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Gymnázium Park mládeže č.5 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
216/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Gymnázium Štefana Moyzesa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
217/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € LÚČ-Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. August 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na akt.činnosť formou dobr.služby podľa § 52a zák. o službách zamestnanosti
218/52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ZŠ Starozagorská 8 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice