Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2012
Dodatok č. 2 k dohode č.6/§56/2012/NP II-2/B
Dodatok č. 2 k dohode č.6/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € NODAS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
210/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Vyšný Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
0,00 € Obec Košická Polianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7. August 2012
dodatok k dohode o poskytnutie finančného príspevku na ač formou dobrovoľníckej služby 154-1/§52a/2012
154-1/§52a/2012/KE
0,00 € Obec Nižný Klatov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. August 2012
DOHODA č. 298/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
298/§51/2012/KE
0,00 € ZEN - Zelená energia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. August 2012
Dohoda č. 296/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
296/§51/2012
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. August 2012
DOHODA č. 300/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
300/§51/2012/KE
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. August 2012
Dohoda č. 302/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
302/§51/2012/KE
0,00 € T-Systems Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. August 2012
Dodatok č.1 k dohode č.33/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k dohode č.33/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € G & M in motion, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. August 2012
Dodatok č.5 k dohode č.15/§56/2010/ŠR o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.5 k dohode č.15/§56/2010/ŠR
0,00 € Alena Kozmová - L.T.S. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na aktivačnú činnosť
212/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Beniakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
150-1/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Ďurkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 3/50j/2012/KE
Dodatok č. 1 k dohode č. 3/50j/2012/KE
0,00 € Obec Nižná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 8/§50j/2012/KE
Dodatok č. 1 k dohode č. 8/§50j/2012/KE
0,00 € Obec Nižná Kamenica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
DOHODA č. 297/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
297/§51/2012/KE
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14. August 2012
DOHODA č. 301/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
301/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. August 2012
Dohoda č. 41/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
41/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Marpol s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
220/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Budimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
57/§52/2012/NP V-2/KE
0,00 € Obec Hrašovík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. August 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
164/§52a/2012/NP V-2
0,00 € Obec Zádiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice