Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
202/§52a/2012/KE
0,00 € Pro Tornensis o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
134928/§52a/2012/KE
0,00 € Zariadenie pre seniorov-Domov Sv. Alžbety Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dohoda č. 68/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
68/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € Juraj Kmeť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dohoda č. 66/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
66/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € GESTAL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dodatok č. 1 k DOHODE č. 203/§51/2012
Dodatok č. 1 k DOHODE č. 203/§51/2012
0,00 € Viktória Hajduková L-pack Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
26. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : 82/OKP/2012/NP Absolventská prax2/KE
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy : 82/OKP/2012/NP Absolventská prax2/KE
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
100/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Domov sv. Anny, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NNFP č. 27110130016/KE
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NNFP č. 27110130016/KE
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
DOHODA č.61/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a
61/§50a/2012/KE
0,00 € PIETRONERO,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
Dohoda č. 62/§50a-PS/2012/NP I-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a
62/§50a/2012 NPI-2/D KE
0,00 € Gabriel Machaňkov - Tifanny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
Dohoda č. 70/§50a-PS/2012/NP i-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a
70/§50a-PS/2012/NP I-2/D KE
0,00 € VENAJ Acc.,s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27. Júl 2012
Dohoda č.71/§50a-PS/2012/NPI-2/D o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a
71/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € ADAMˇS Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí finančného príspveku na ač formou aktivačnej služby 160/§52/2012/KE
160/§52/2012/KE
0,00 € Mestská časť Košice-Sever Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
Dohoda č. 75/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
75/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € TULLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
204/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € Stredisko krízovej intervencie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
Dohoda č. 73/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
73/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € Ivan Vymazal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
D o d a t o k č. 4 k dohode č. 58/§50a-PS/2010/NPI-2/B
D o d a t o k č. 4 k dohode č. 58/§50a-PS/2010/NPI-2/B
0,00 € L – Corp s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30. Júl 2012
D O H O D A č. 74/§50a-NS/2012/NPI-2/D
D O H O D A č. 74/§50a-NS/2012/NPI-2/D
0,00 € Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
205/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € Gymnázium Š. Moysesa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
199/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € PANTER, občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice