Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2012
Dohoda č. 64/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
64/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € HUMAC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2012
DOHODA č. 283/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
283/51/2012/KE
0,00 € Aquatest a.s. Slovakia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2012
Dodatok č.1 k dohode č.28/§56/2012/NP II-2/B/KE
Dodatok č.1 k dohode č.28/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € staff s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2012
D o d a t o k č. 2 k Dohode č. 2/§50-PS/2012/NP I-2/D
D o d a t o k č. 2 k Dohode č. 2/§50-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € staff s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17. Júl 2012
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 18/§50a-PS/2012/NP I-2/D
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 18/§50a-PS/2012/NP I-2/D
0,00 € staff s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Júl 2012
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 110/§50a-PS/2011/ŠR
D o d a t o k č. 1 k Dohode č. 110/§50a-PS/2011/ŠR
0,00 € JUMAKL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Júl 2012
DOHODA č. 4/§50–PS/2012/NP I-2/D
DOHODA č. 4/§50–PS/2012/NP I-2/D
0,00 € SEIPA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Júl 2012
Dodatokč.2
21/§56/2011/ŠR/KE
0,00 € ABe partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Júl 2012
Dohoda č.36/§56/2012/NP II-2/B o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Dohoda č.36/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Júl 2012
Dohoda č.34/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.34/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Júl 2012
Dohoda č.35/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.35/§56/2012/NP II-2/B/KE
Doplnená
0,00 € Monika Sýkorová BS TABAK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Júl 2012
DOHODA číslo: 15/§53/2012/KE/NPI-2/D o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda číslo: 15/§53/2012/KE/NPI-2/D
0,00 € Ing. Mária Hudáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa§ 52a zák. o službách zamestnanosti
201/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € DD Košická Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Júl 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dobr.službu podľa§ 52a zák. o službách zamestnanosti
203/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € UPJŠ Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Júl 2012
Dohoda č. 67/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa §50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
67/§50a-PS/2012/NPI-2/D/KE
0,00 € Best 9 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Júl 2012
Dohoda č.37/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.37/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dohoda č.39/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.39/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € ICON PLUS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dohoda č.38/§56/2012/NP II-2/B/KE o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č.38/§56/2012/NP II-2/B/KE
0,00 € Katarína Klemová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
Dodatok č.1 k dohode č.20/§59/2012/ŠR o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č.5/2004 Z.z.
Dodatok č.1 k dohode č.20/§59/2012/ŠR
0,00 € PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25. Júl 2012
dodatok k dohode o poskytnutie finančného príspevku na ač formou dobrovoľníckej služby 129-1/§52a/2012
129-1/§52a/2012/KE
0,00 € Alžbetino združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice