Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/23
9 418,10 € AQUASAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/33
9 418,10 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/35
9 418,10 € K + K INDUSTRY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/36
9 418,10 € Mgr. Juraj Kadlečík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/63
9 418,10 € Viktor Kakaš - ARTEFAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/65
9 418,10 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/68
9 418,10 € LawConsult s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/61
9 418,10 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/60
9 418,10 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
4. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/77
9 418,10 € Monika Ševčíková Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/69
9 418,10 € Pavol Balvirčák KOMPEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/74
9 418,10 € Helena Potúčková - masáže NIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/22
9 413,82 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. Október 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/23
9 413,82 € Dekora Group, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
418/110/2021
9 392,00 € MERATEST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
18. Júl 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/20
9 242,65 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/22
9 003,70 € Virtue s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Február 2012
dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
8 986,40 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/64
8 829,00 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPOD a SK
SPODSK/02/2021
8 828,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom