Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/40
7 909,15 € Helena Potúčková - masáže NIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
7. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/61
7 909,15 € Viktor Kakaš - ARTEFAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/35
7 909,15 € LawConsult s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/35
7 909,15 € LawConsult s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/41
7 909,15 € Vladimír Košnár - K. V. KANÁL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
11. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/68
7 909,15 € Pavol Balvirčák KOMPEZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/64
7 909,15 € Július Dubina - Rehabcentrum Musculusregen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/66
7 909,15 € BELLINA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/10/060/67
7 909,15 € Monika Ševčíková-Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/53
7 909,15 € AQUASAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/54
7 909,14 € Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Jún 2022
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
09/2022/OE
7 895,08 € Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. September 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/10/054/69
7 685,60 € Penguin sport club Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
12. Jún 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/92
7 476,32 € Biofarma Kaška s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/28
7 359,90 € Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/74
Doplnená
7 095,72 € Mesto Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. Október 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/28
7 038,44 € M.J.K. - SLOVPIL s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. November 2021
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
21/10/53G/30
7 038,44 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
25. November 2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/10/054/104
6 812,28 € Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, OZ Kopaničiarsky región Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. December 2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/10/054/99
Doplnená
6 600,00 € Správca zálohového systému n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom