Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/21
Doplnená
22 873,20 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/10/059/17
22 168,26 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/10/059/5
21 247,20 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
26. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/7
20 231,10 € Drahuškovo, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
31. Júl 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
NM/OE/BEZ/2022/865/170158
19 722,60 € Sociálna poisťovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Marec 2014
Dohoda o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z.
01/PČ/VzPrTP/2014
19 683,00 € TM Consulting, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
8. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/78
19 323,12 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Jún 2014
Dohoda o poskytnutí služieb a úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce
03/§ 46/2014
19 208,00 € ARTEP – MB, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/7
18 836,20 € Artistico s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku NP
22/10/53G/1
18 191,01 € ZIPA plus s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/3
18 191,01 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. Jún 2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/10/059/11
17 902,32 € Drahuškovo, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
9. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/38
17 795,58 € MORGHAN, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
22. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/82
17 116,10 € Artistico s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/1
16 602,54 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2022
Dohoda §53g - Kompenzačné príspevky integračnému podniku ŠR
22/10/53G/24
16 213,73 € CSA SAMOTY s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Apríl 2012
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1/2012
16 030,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
5. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/10/19B/17
16 010,73 € ERWEL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/48
15 818,30 € Artistico s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/10/060/43
Doplnená
14 976,57 € Mesto Nové Mesto nad Váhom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom