Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
č. 02 /§ 51a/2016
5 154,00 € VENEONE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Január 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
č. 04 /§ 51a/2016
Doplnená
5 154,00 € DuVal trans, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. December 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/10/19B/24
5 134,80 € Minifarma s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Február 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
23/10/054/24
5 110,56 € Obec Kočovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
28. Január 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
č. 03 /§ 51a/2016
5 110,44 € Vladimír Žák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29. November 2021
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
21/10/059/15
5 067,66 € ERWEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
20. December 2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/10/059/19
Doplnená
5 067,66 € Monika Ševčíková-Porubčanská - RALEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2015
dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
č. 05/§ 51a/2015
Doplnená
5 028,00 € Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Apríl 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
č. 11/§ 51a/2015/ŠR
5 028,00 € ALFAKOV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
č. 15/§ 51a/2015/ŠR
5 028,00 € Elster s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
27. Máj 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
č. 16/§ 51a/2015/ŠR
5 028,00 € č. 16/§ 51a/2015/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
23. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/81
4 958,06 € Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
3. Marec 2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/10/060/34
Doplnená
4 943,20 € Obec Vaďovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
4. December 2012
Dohoda o spôsobe úhrady pohľadávky štátu
241/2012/2010
4 840,78 € Mgr. Anna Budayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
16. Jún 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/10/059/6
Doplnená
4 801,02 € Sociálny podnik Bošáca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/4
4 709,05 € TILIA v.o.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/6
4 709,05 € Marián Božík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
14. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/12
4 709,05 € Základná škola s materskou školou, Krajné 173 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/10/060/8
4 709,05 € Poľnohospodárske družstvo Kálnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/10/060/18
4 709,05 € Peter Podhradský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom