Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 66/2023 DIGI
ZLC-91-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 62/2023 DIGI
ZLC-92-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 51/2023 DIGI
ZLC-93-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 58/2023 DIGI
ZLC-94-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 64/2023 DIGI
ZLC-95-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 71/2023 DIGI
ZLC-96-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 68/2023 DIGI
ZLC-97-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 59/2023 DIGI
ZLC-98-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 72/2023 DIGI
ZLC-99-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 56/2023 DIGI
ZLC-100-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 63/2023 DIGI
ZLC-101-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. November 2023
Zmluva o viazanom účte č. ESC 52/2023 DIGI
ZLC-102-2023
0,00 € Tatra Banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
9. November 2023
ZMLUVA O SPOLOČNOM DIELE
ZLC-88-2023
6 000,00 € Peter Kučera Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184928
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Alfasat s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184926
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AGEM COMPUTERS spol. s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184923
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AnmarComp spol. s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184932
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AXDATA, s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184934
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky BN Invest s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184946
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky COPOS, spol. s.r.o.
2. November 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184948
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky DEAC s.r.o.