Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Príloha č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
ZLC-15-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
23. Máj 2023
Príloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business BankingTB
ZLC-16-2023
0,00 € Tatra banka a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. Máj 2023
Dohoda spoločných prevádzkovateľov
ZLC-17-2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Vykonávacia zmluva
ZLC-21-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. Jún 2023
Zoznam oprávnených osôb a špecifikácia rozsahu oprávnení k účtu
ZLC-29-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
13. Jún 2023
Vykonávacia zmluva č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci zmluvných strán
ZLC-30-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
3. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní daňového poradenstva
ZLC-33-2023
0,00 € Taxes ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
21. September 2023
Vykonávacia zmluva o Premium API-účty
ZLC-53-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-54-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
25. September 2023
Zmluva o bežnom účte právnickej alebo fyzickej osoby
ZLC-55-2023
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184950
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Daniel Málik
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-159795
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky FAST PLUS, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-159794
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky NAY a.s.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-159793
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ELEKTROSPED, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-159792
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Alza.sk s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-147527
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Datacomp s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184930
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AMICOMP BB spol. s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184928
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Alfasat s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184926
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AGEM COMPUTERS spol. s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
SK-184923
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky AnmarComp spol. s.r.o.