Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184962
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r. o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184960
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky EFN plus, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184984
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky IKAS, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-184988
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky ISSO, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185002
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ing. Ján Kalmár - DATACOMP
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185004
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Jozef Lesňák - LeComp
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185012
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Maroš Bračok - ONE.net
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185010
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Magic Computers, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185008
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Litech PC, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185006
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ladislav Jurdik JURsat COMPUTERS
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185016
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Mega Computer s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185020
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky MICOMP spol. s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185026
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky NOVATECH, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185028
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky OK COMP, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185030
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Ondrej Šebeň - ŠEKO SHOP
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185032
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky PC Slovakia, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185034
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky PVS Computer, s.r.o.
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185036
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Patrik Pánik
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185048
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Roman Dolinajec HACOM
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri predaji zariadení s uplatnením digitálneho príspevku
UA-185062
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Vladimír Ferdinandy