Centrálny register zmlúv

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 6.12.2022
ZLC-55-2022
65 436 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. November 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CPS8 zo dňa 06.12.2022
ZLC-87-2023
55 965 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
27. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311141DGC2
ZLC-31-2023
8 610 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Január 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE (za účelom realizácie projektu „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“)
ZLC-01-2024
6 204 900,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právných služieb
ZLC-12-2024
286 189,20 € Malata, Pružinký, Hegedüš&Partners s.r.o. (MPHadvocates) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
12. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerskej spolupráci
ZLC-16-2024
160 435,80 € Slovenské centrum digitálnych inovácií Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
30. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb call centra
ZLC-43-2023
104 085,00 € Crystal Call, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7. Október 2021
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund´s Strategic Grant No. 22120326
ZLC-13-2021
100 000,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky International Visegrad Fund
18. December 2021
Contract of the Provision of Financial Resources from International Visegrad Fund's Strategic Grant No 22120326
22120326
100 000,00 € International Visegrad Fund Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných a mzdových služieb pre projekt DŽ
ZLC-103-2023
82 806,00 € Accounting ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných a mzdových služieb
ZLC-104-2023
82 350,00 € Accounting ATLAS s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZLC-03-2023
82 200,00 € Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Júl 2024
Zmluva o dielo na vytvorenie nástroja na správu a manažovanie rolí a jeho prevádzkovanie
ZLC-30-2024
81 780,00 € CNC, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
4. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb
ZLC-19-2024
80 880,00 € Kreston Slovakia Audit s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o dielo na prípravu dokumentu komparatívne porovnanie NP Digitálny príspevok pre žiakov SR
ZLC-36-2023
79 068,00 € Kreston Slovakia Audit, s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
24. Október 2023
Zmluva o dielo na audit dopadov národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR
ZLC-57-2023
78 960,00 € Kreston Slovakia Audit, s.r.o.. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na diagnostiku úrovne rozvoja digitálnych a zelených zručností
ZLC-29-2024
77 880,00 € EDUAWEN EUROPE s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb call centra
ZLC-07-2023
69 390,00 € Crystal Call, a.s. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
19. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení a realizácií informačnej, vzdelávacej a podpornej kampane pre vzdelávacie inštitúcie s cieľom zabezpečiť súlad ich aktivít s propozíciami národného projektu Digitálny žia
ZLC-34-2023
68 712,00 € hrda.sk s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
ZLC-56-2023
60 888,00 € Pragmatic Mates s.r.o. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky