Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
138/51/2012
0,00 € SERMAN PLUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
139/51/2012
0,00 € Mária Huszárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
140/51/2012
0,00 € 1. FC. ROMA – Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
141/51/2012
0,00 € DAILY FOOD s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
142/51/2012
0,00 € Juraj Tomanovics Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
143/51/2012
0,00 € Monika Posztósová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
144/51/2012
0,00 € Obec Hubice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
145/51/2012
0,00 € Róbert Pír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
146/51/2012
0,00 € Obec Ňárad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Marec 2012
Dohoda o absolventskej praxi
147/51/2012
0,00 € JUDr. Pavel Halás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Apríl 2012
Dohoda o zapracovaní UoZ pred prijatím do zamestnania
10/49a/2012/ŠR
0,00 € Pavol Holocsi-PÁLMA Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
148/51/2012
0,00 € Slovenský pozemkový fond Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
149/51/2012
0,00 € Gyöngyi Lubinská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
150/51/2012
0,00 € Ildikó Ürge Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
151/51/2012
0,00 € Pegas Truck, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
152/51/2012
0,00 € Štefan Fekete F & B Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
153/51/2012
0,00 € Ľudovít Kiss Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
154/51/2012
0,00 € TERMÁL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
155/51/2012
0,00 € Helena Tokovicsová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Apríl 2012
Dohoda o absolventskej praxi
156/51/2012
0,00 € PLAUTER, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda