Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2013
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: VOB/32/2013-VOB_OVO, č. záznamu: 43656/2013 uzatvorenej dňa 14.10.201
20/OE/2013
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. December 2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
21/OE/2013
0,00 € MAGNA E.A., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. Január 2014
Zmluva o výpožičke pomôcky uzatvorená podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka
2014/17597-0007
0,00 € Nagyová Irena Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
23. Január 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
Kolektívna zmluva na rok 2014
0,00 € Základná organizácia SLOVES štátnej správy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
1/§51/2014
0,00 € Slovenský Červený kríž, sekretariát územného spolku DS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
2/§51/2014
0,00 € Mária Feketeová Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
3/§51/2014
0,00 € Mgr. Németh Peter - advokát Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
4/§51/2014
0,00 € Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
5/§51/2014
0,00 € Obec Horný Bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
6/§51/2014
0,00 € Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola DS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
7/§51/2014
0,00 € Ján Ajpek Lehnice, Veľký Lég Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
8/§51/2014
0,00 € Pannon - Work Slovankia, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
9/§51/2014
0,00 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
10/§51/2014
0,00 € Cstudios, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
11/§51/2014
0,00 € FORNETTI SLOVAKIA,spol. s r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
12/§51/2014
0,00 € Sociálna poisťovňa Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
13/§51/2014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
14/§51/2014
0,00 € MUDr. Attila Hencz Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
29. Január 2014
Dohoda o absolventskej praxi
15/§51/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2014
Dodatok k dohode - príspevok na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti
01/2014/10/§56/2012/NP II-2/B
0,00 € Mgr. Bartalosová Ildikó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda