Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
294/51/2012
0,00 € Lelkes Štefan, Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Október 2012
Dohoda o absolventskej praxi
295/51/2012
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. December 2012
Dohoda o absolventskej praxi
296/51/0212
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
20. December 2012
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu.
25/OE/2012
0,00 € EVROFIN Int. spol. s r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. December 2012
Dohoda o absolventskej praxi
297/51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. December 2012
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5/OEV/2008 zo dňa 1.2.2008.
5/OEV/2008/16/OE/2012
0,00 € ZSE Energia, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
28. December 2012
Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode 12/OEV/2011 zo dňa 11.4.2011.
12/OEV/2011/21/OE/2012
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
1/§51/2013
0,00 € Základná škola Mateja Bela Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
2/§51/2013
0,00 € Základná škola Mátyása Korvína s VJM Šamorín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
3/§51/2013
0,00 € Obec Zlaté Klasy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
4/§51/2013
0,00 € Hölczl Tomáš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
6/§51/2013
0,00 € Obec Vydrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
31. Január 2013
Dohoda o absolventskej praxi
5/§51/2013
0,00 € Mesto Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Február 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
01/OU/2013
0,00 € ZO SLOVES Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
7/§51/2013
0,00 € Jozef Korosi Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
8/§51/2013
0,00 € Peter Šuch Veľký Meder Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
9/§51/2013
0,00 € Autoškola PEREFEKT, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
10/§51/2013
0,00 € Obec Baka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
11/§51/2013
0,00 € Ladislav Ollári, SILA ELEKTRO združenie Dolný Štál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
27. Február 2013
Dohoda o absolventskej praxi
12/§51/2013
0,00 € SUNRIED corporation, s.r.o. Dunajská Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda