Centrálny register zmlúv

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 7/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
072022
150,00 € PhDr. Ferdinand Vrábeľ Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 8/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
082022
150,00 € Ing.Peter Varga, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 9/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
092022
150,00 € Július Pavelko Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 10/2022
102022
150,00 € doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 21/2022
212022
150,00 € Mgr. Dávid Dziak, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
15. Máj 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 6/2023
082023
150,00 € Ing. Jaroslav Hric Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
6. December 2023
Zmluva o účinkovaní
352023
150,00 € Dominika Karalová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 12/2023
192023
190,00 € Lenka Šafranová Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 6/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
062022
200,00 € Mgr. Viktor Brádňanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
27. August 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 14/2022
142022
200,00 € Silvia Kaščáková Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
31. August 2022
ZMLUVA O DIELO č. 17/2022
172022
200,00 € Peter Poboček Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
9. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 11/2023
182023
200,00 € Mgr. Roman Sorger Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
15. Február 2024
Zmluva o dielo
012024
200,00 € Vladimír Hurajt Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
29. Júl 2022
PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 13/2022
132022
210,00 € Mgr. Valentín Šefčík Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Október 2022
Zmluva o dielo č. 23/2022
252022
250,00 € Mgr. Viktor Brádňanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
20. Október 2022
Zmluva o dielo č. 24/2022
262022
250,00 € Mgr. Štefan Chrastina Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
1. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. 1/2023
012023
250,00 € Radoslav Hvišč Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
1. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. 2/2023
022023
250,00 € Juraj Genčanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
1. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. 3/2023
032023
250,00 € Michal Stejskal Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
19. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO č. 3/2022 uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
032022
300,00 € Juraj Genčanský Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer