Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Spr. 145/2019/1
0,00 € Slovak telekom a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. August 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 117/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. August 2019
Zmluva o komisionálnom predaji
Spr. 232/2019
0,00 € GWM Slovakia, s. r. o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr.: 236/2019
0,00 € Pavol Vlkovič, Bioplyn Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. September 2019
Rámcová dohoda o spolupráci č. 382/OSOD/2019
Spr.: 233/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 120/2019
0,00 € JUDr. Robert Šorl, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. September 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
Spr. 85/2019/1
0,00 € Marius Pedersen a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. September 2019
Vykonávací protokol o zabezpečení vzdelávacieho podujatia
Spr. 245/2019
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR
12. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 121/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 122/2019
0,00 € doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 127/2019
0,00 € doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 136/2019
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 137/2019
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 139/2019
0,00 € JUDr. Robert Šorl, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 131/2019
0,00 € doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 138/2019
0,00 € doc. JUDr. PhDr. Miroslav Šlašťan, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 142/2019
0,00 € doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 144/2019
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 145/2019
0,00 € doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
26. September 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 141/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky