Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2016
Zmluva o akceptácii platobných kariet
Spr. 350/2016
0,00 € VÚB, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
6. Apríl 2017
Rámcová dohoda o spolupráci
Spr. 175/2017
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária ústavného súdu Slovenskej republiky
30. Máj 2017
Dodatok k zmluve o výpožičke
Spr: 224/2017
0,00 € Kancelária súdnej rady SR Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Júl 2017
Zmluva o prevode spávy hnuteľného majetku
Spr. 269/2017
0,00 € MSSR Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Júl 2017
Zmluva o poskytovaní služieb MT a internet
Spr. 308/2017
0,00 € Orange Slovensko a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. August 2017
Darovacia zmluva
Spr. 246/2017
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Obec Dolné Orešany
25. Október 2017
Dodatok k zmluve o výpožičke
Spr. 224/2017/1
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. November 2017
Dodatok k zmluve o spolupráci a refundácii
Spr. 395/2017
0,00 € Špecializovaný trestný súd Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. December 2017
Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci
Spr. 422/2017
0,00 € Univerzita komenského Právnická fakulta Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Máj 2018
Dodatok k zmluve o výpožičke č.3
Spr. 150/2018
0,00 € Kancelária Súdnej rady SR Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Máj 2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Spr. 168/2018
0,00 € BKS SAFETY s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. November 2018
Zmluva o budúcej zmluve
Spr. 316/2018
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Univerzita Komenského v Bratislave
6. Február 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobily
Spr. 75/2019
0,00 € Orange Slovensko a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
20. Marec 2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb TOB
Spr. 118/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Máj 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D1/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Máj 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D2/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. Máj 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D3/2019
0,00 € JUDr. Martin Bargel Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. Máj 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D4/2019
0,00 € JUDr. Branislav Pospíšil Justičná akadémia Slovenskej republiky
7. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D5/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Jún 2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
D6/2019
0,00 € JUDr. Bachleda Vladimír, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky