Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2015
Zmluva o výpožičke
Spr. 251/2015
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária súdnej rady SR
23. Jún 2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Spr. 296/2015
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. Jún 2015
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Spr. 300/2015
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Justičná akadémia Slovenskej republiky
29. Jún 2015
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy kancelárskych segmentov
Spr. 311/2015
0,00 € Lamitec, spol. s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Júl 2015
Príloha k dodatku č. 4 - rozpis preddavkových platieb
Spr. 383/2015
0,00 € Špecializovaný trestný súd Justičná akadémia Slovenskej republiky
31. Júl 2015
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy potravinárskych segmentov
Spr. 382/2015
0,00 € Bidvest Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. August 2015
Kúpna zmluva na čistiace prostriedky
Spr. 398/2015
0,00 € Betrix s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
14. August 2015
Kúpna zmluva na „výrobky a predmety osobnej starostlivosti“
Spr. 399/2015
0,00 € Betrix s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
16. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Spr. 427/2015
0,00 € IMP Trade s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. November 2015
Zmluva o výpožičke
457/2015
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
21. December 2015
Zmluva o komisionálnom predaji cukroviniek a nealkohol. nápojov
Spr. 525/2015
0,00 € NOBA-SMOKER, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
10. Február 2016
Dodatok č. 5 k zmluve o výpožičke
Spr. 141/2016
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Špecializovaný trestný súd Pezinok
16. Február 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke el. energie
Spr. 147/2016
0,00 € ZSE Enegia, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Marec 2016
Zmluva o výpožičke
Spr. 214/2016
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
19. Máj 2016
Dohoda o zrušení Licenčnej zmluvy
Spr. 2128/2016/264-2
0,00 € SOFTIP, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Jún 2016
Zmluva o službe Cloud pre biznis
Spr. 293/2016
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Júl 2016
Dohoda o hromadnom uzatvorení dodatkov - mobilný internet
Spr. 357/2016
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Justičná akadémia Slovenskej republiky
28. Júl 2016
Darovacia zmluva
Spr. 333/2016
0,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky Obec Kátlovce
12. August 2016
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy potravinárskych segmentov
Spr. 369/2016
0,00 € Bidvest Slovakia, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
12. August 2016
Kúpna zmluva na tovar veľkoobchodnej povahy čistiacich segmentov
Spr. 370/2016
0,00 € BETRIX, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky