Centrálny register zmlúv

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Október 2018
Autorská dohoda Spr.: 4063/2018, číslo: 272/2018
Spr.: 4063/2018, číslo: 272/2018
50,00 € JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Máj 2019
Autorská dohoda Spr.: 1927/2019, číslo: 169/2019
Spr.: 1927/2019, číslo: 169/2019
50,00 € Mgr. Pavol Žilinčík Justičná akadémia Slovenskej republiky
13. Apríl 2021
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 619/2021, číslo: 84/2021
Spr.: 619/2021, číslo: 84/2021
50,00 € doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
4. Jún 2024
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1081/2024, číslo: 27/2024
Spr.: 1081/2024
50,00 € prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. Justičná akadémia Slovenskej republiky
23. September 2019
Zmluva o umiestnení nápojového automatu
Spr. 250/2019
57,60 € Coca-Cola HBC s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Máj 2019
Autorská dohoda Spr.: 1930/2019, číslo: 172/2019
Spr.: 1930/2019, číslo: 172/2019
75,00 € JUDr. Lenka Bradáčová, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Máj 2019
Autorská dohoda Spr.: 1929/2019, číslo: 171/2019
Spr.: 1929/2019, číslo: 171/2019
75,00 € JUDr. Josef Baxa Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Jún 2019
Autorská dohoda Spr.: 2336/2019, číslo: 197/2019
Autorská dohoda Spr.: 2336/2019, číslo: 197/2019
75,00 € Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Október 2019
Autorská dohoda Spr.: 4035/2019 číslo: 315/2019
Spr.: 4035/2019 číslo: 315/2019
75,00 € Mgr. Michal Králík, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
18. Jún 2020
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 2544/2020, číslo: 109/2020
Spr.: 2544/2020, číslo: 109/2020
75,00 € Denisa Petriláková, M.A., Lic. Dip. TEFLA Justičná akadémia Slovenskej republiky
9. Február 2022
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 303/2022, číslo: 20/2022
Spr.: 303/2022
75,00 € Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
27. December 2023
Dodatok č. 1. k Zmluve o ubytovaní
Spr. 102/2023
92,00 € Justičná akadémia Slovenskej republiky JUDr. Tomáš Niňaj
11. Máj 2018
Autorská dohoda Spr.: 2066/2018, číslo: 144/2018
Spr.: 2066/2018, číslo: 144/2018
100,00 € JUDr. František Púry, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
21. Jún 2018
Autorská dohoda Spr.: 2514/2018, číslo: 178/2018
Spr.: 2514/2018, číslo: 178/2018
100,00 € JUDr. Milada Šámalová Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Október 2018
Autorská dohoda Spr.: 3816/2018, číslo: 255/2018
Spr.: 3816/2018, číslo: 255/2018
100,00 € JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
17. Október 2018
Autorská dohoda Spr.: 4058/2018, číslo: 271/2018
Spr.: 4058/2018, číslo: 271/2018
100,00 € JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
30. November 2018
Autorská dohoda Spr.: 4599/2018, číslo: 326/2018
Spr.: 4599/2018, číslo: 326/2018
100,00 € JUDr. Zdeněk Matula Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Máj 2019
Autorská dohoda Spr.: 1907/2019, číslo: 164/2019
Spr.: 1907/2019, číslo: 164/2019
100,00 € JUDr. František Púry, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. Október 2019
Autorská dohoda Spr.: 4032/2019 číslo: 312/2019
Spr.: 4032/2019 číslo: 312/2019
100,00 € JUDr. Alena Poláčková, PhD. Justičná akadémia Slovenskej republiky
15. November 2019
Autorská dohoda Spr.: 4603/2019 číslo: 363/2019
Spr.: 4603/2019 číslo: 363/2019
100,00 € doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky