Centrálny register zmlúv

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2018
Zmluva o výpožičke č. 911/2018/ODDSM
911/2018/ODDSM
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
23. August 2018
Zmluva o výpožičke č. 948/2018/ODDSM
948/2018/ODDSM
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
31. August 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-9/2018
0,00 € Mgr. Enikő Tóthová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
3. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-10/2018
0,00 € Mgr. Zuzana Lafférsová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
4. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-11/2018
0,00 € Mgr. Michaela Kaličiaková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
4. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-12/2018
0,00 € JUDr. Gabriela Stopková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
12. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-13/2018
0,00 € Mgr. Viktória Kubalová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
13. September 2018
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb prostredníctvom MOL Group GOLD palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
20017253
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
14. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-14/2018
0,00 € Ing. arch. Andrea Nižňanská Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. September 2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
D-15/2018
0,00 € De minimis, spol. s r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-16/2018
0,00 € Ing. Daniela Domiková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
27. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-17/2018
0,00 € Mgr. Michaela Kaličiaková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
27. September 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-18/2018
0,00 € Mgr. Zuzana Jakubíková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
3. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-19/2018
0,00 € Mgr. Petra Šuhajdová Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
8. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-20/2018
0,00 € Peter Bučko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
9. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-21/2018
0,00 € Ing. Milan Haluška Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
12. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
D-23/2018
0,00 € Peter Bučko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
15. Október 2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
D-24/2018
0,00 € SYNERGIE Slovakia s. r. o. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
17. Október 2018
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
D-25/2018
0,00 € Drahomír Ferko Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.
24. Október 2018
Dohoda o použití osobného vozidla na pracovnú cestu
D-26/2018
0,00 € Bc. Zuzana Tesáková Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o.