Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
52/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Pavol Abrhan Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Júl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
62/2012 K NR SR
0,00 € JUDr. Pavol Hrušovský Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
9. Júl 2012
Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení vysielania zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom internetovej stránky www.respublica.sk
155/2012 K NR SR
0,00 € MEDIA PLANET, s.r.o Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Júl 2012
Darovacia zmluva
183/2012 K NR SR
0,00 € Obec Chtelnica Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
11. Júl 2012
Darovacia zmluva
189/2012 K NR SR
0,00 € Obec Plavecký Peter Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní služieb v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá - Papiernička
198/2012 K NR SR
0,00 € Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. Júl 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba T-Mobile mobilný internet
206/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Júl 2012
Dodatok k Zmluve o pripojení
208/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní rekreačných služieb
205/2012 K NR SR
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. August 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
216/2012 K NR SR
0,00 € PhDr. Štefan Kuffa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. August 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
63/2012 K NR SR
0,00 € Mgr. Igor Matovič Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. August 2012
ZMLUVA č. K 303 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
213/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
1. August 2012
ZMLUVA č. K 93 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
214/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. August 2012
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb-Dohoda o prevzatí dlhu
221/2012 K NR SR
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
13. August 2012
Zmluva o oprávnení používania obrazu
209/2012 K NR SR
0,00 € Bundesmobilienverwaltung-Spolková správa mobiliáru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. August 2012
Darovacia zmluva
203/2012 K NR SR
0,00 € Obec Koválov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
15. August 2012
Darovacia zmluva
204/2012 K NR SR
0,00 € Obec Štefanov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. August 2012
Zmluva o výpožičke
215/2012 K NR SR
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. August 2012
Zmluva o výpožičke
217/2012 K NR SR
0,00 € Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22. August 2012
Zmluva o výpožičke
225/2012 K NR SR
0,00 € Klub výtvarných umelcov a teoretikov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky