Centrálny register zmlúv

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2012
Zmluva o postúpení utajovaných skutočností
16/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € SecuriLas, s.r.o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
8. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
22/2012 K NR SR
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. Marec 2012
Dodatok č. 14
46/2008 K NR SR
Doplnená
0,00 € VÁHOSTAV - SK, a.s. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
12. Marec 2012
Darovacia zmluva
8/2012 K NR SR
0,00 € Obec Malé Zlievce Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
16. Marec 2012
Dohoda o skončení nájmu
171/2007 K NR SR
0,00 € Slovenské národné múzeum Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Marec 2012
Zmluva o výpožičke
36/2012 K NR SR
Doplnená
0,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Slovenské národné múzeum
30. Marec 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
53/2012 K NR SR
0,00 € MUDr. Ivan Uhliarik Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30. Marec 2012
Zmluva o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení vysielania zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
30/2012 K NR SR
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
51/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Martin Fecko Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
2. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
69/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Igor Hraško Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
67/2012 K NR SR
0,00 € PhDr. Štefan Kuffa Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
60/2012 K NR SR
0,00 € MUDr. Tibor Bastrnák Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
72/2012 K NR SR
0,00 € Mgr. Gábor Gál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
64/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Erika Jurinová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
50/2012 K NR SR
0,00 € Ing. Stanislav Kubánek Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
77/2012 K NR SR
0,00 € Mgr. Michal Lukša Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
61/2012 K NR SR
0,00 € Mgr. Helena Mezenská Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o zabezpečení ubytovania poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
71/2012 K NR SR
0,00 € MUDr. Richard Raši, PhD.,MPH Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
132/2012 K NR SR
0,00 € Ján Mičovský Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
3. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
103/2012 K NR SR
0,00 € Juraj Blanár Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky