Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
17. Máj 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CKT8 zo dňa 22.03.2023
749/2024
308 762,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Komárno
17. Máj 2024
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071V529 zo dňa 23.09.2019
564/2024
17 130 478,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17. Máj 2024
Dodatok č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 1179/2019 z 18.12.2019
772/2024
0,00 € JUMP soft a.s. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
17. Máj 2024
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
568/2024
89 171,62 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
16. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BXV7-76-80 zo dňa 13.10.2022
769/2024
100 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická
16. Máj 2024
DOHODA O POUŽÍVANÍ REFERENTSKÉHO SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 734/2024
734/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky František Koločány
16. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDB9-431-65 zo dňa 17.03.2022
770/2024
18 096,31 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bohdanovce nad Trnavou
16. Máj 2024
DODATOK Č. 2 (ĎALEJ LEN „DODATOK“) K ZMLUVE O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
57/2024
235 789,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
16. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BZG3-73-87 zo dňa 28.12.2022
771/2024
94 703,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní poštových služieb
407/2024
95 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská pošta, a.s.
16. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
682/2024
55 446,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kračúnovce
16. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSV8-76-98 zo dňa 11.05.2023
780/2024
56 376,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hnúšťa
15. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
633/2024
120 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Úrad pre verejné obstarávanie
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSX3-76-98 zo dňa 24.05.2023
753/2024
37 389,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Suchá nad Parnou
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CQQ5-76-98 zo dňa 27.04.2023
754/2024
48 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Metropolitný inštitút Bratislavy
15. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
651/2024
23 371,27 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Turzovka
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302101DWV1-101-112 zo dňa 21.12.2023
755/2024
8 519 134,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDD3-431-65 zo dňa 07.04.2022
756/2024
39 338,96 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
15. Máj 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CSR4-76-98 zo dňa 06.07.2023
757/2024
40 726,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Ružomberok