Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K331-223-14 zo dňa 18.5.2018
284/2023
453 687,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčiansky samosprávny kraj
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1966/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Marian Kratochvíl
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1967/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Helena Reiterová
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1968/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Zdenka Štrbová
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1969/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Blažej Čajkovič
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1970/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Viera Malatinková
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1971/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Pavol Šúst
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1972/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Eva Miháliková
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1973/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Ježíková
31. Október 2023
Darovacia zmluva
1974/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Jozef Blažek
24. November 2023
Darovacia zmluva
2894/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ing. Mária Grešnerová
24. November 2023
Darovacia zmluva
2895/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Jaroš Ján
24. November 2023
Darovacia zmluva
2896/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Kramplová Eva
24. November 2023
Darovacia zmluva
2897/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Marko Boris
24. November 2023
Darovacia zmluva
2898/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Nemčovič Augustín
24. November 2023
Darovacia zmluva
2899/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Menčovičová Božena
24. November 2023
Darovacia zmluva
2900/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obenrauchová Klára
24. November 2023
Darovacia zmluva
2901/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Szilvová Adela
27. November 2023
Darovacia zmluva
2033/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Božena Papcunová
27. November 2023
Darovacia zmluva
2034/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mária Janusová