Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o výkone občasného autorského dozoru
20230052
9 600,00 € TAROSI c.c., s.r.o. MH Invest, s.r.o.
29. September 2023
Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti D1 Beharovce – Branisko, 2. profil
ZM/2023/0381
196 033,20 € TAROSI, c.c., s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
20230016
Doplnená
54 350,00 € TAROSI c.c., s. r. o. MH Invest, s.r.o.
19. Október 2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6859
Doplnená
0,00 € TAROSI c.c., s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Apríl 2017
zmluva o dielo
1100075892/2017/5400/048
23 700,00 € TAROSI c.c., s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. Máj 2014
Zmluva o dielo č. 1100039758/2014/5400/023
Zmluva o dielo č. 1100039758/2014/5400/023
11 800,00 € TAROSI c.c., s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. September 2013
1100032265/2013/5400/026
1100032265/2013/5400/026
17 100,00 € TAROSI c.c., s.r.o. Železnice Slovenskej republiky