Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Zmluva 1300136618
1300136618
4 750,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9. Jún 2023
Memorandum o spolupráci č. 0501/0024/23
0501/0024/23
0,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. December 2022
Zmluva 1300134924
1300134924
2 750,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
16. November 2022
Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach
234/2022-2060-2061
102 222,45 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24. August 2022
Zmluva 1300134510
1300134510
2 750,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24. August 2022
Zmluva 1300134610
1300134610
2 950,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24. Máj 2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb a nájme pre rok 2021
49/2021
3 840,00 € Slovakia Ring Agency, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
13. Júl 2020
Memorandum o spolupráci a podpore na výskume a vývoji smart autonómnych vozidiel, alternatívnych pohonoch nových progresívnych konštrukciách dopravných prostriedkov č. 0201/0021/20
0201/0021/20
0,00 € Siemens s.r.o.; SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3245
0,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
3. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 2
20/01/54E/3468
Doplnená
0,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Marec 2018
Zmluva o partnerstve
2018018
192 000,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
23. Január 2018
Darovacia zmluva č. 0202/0001/18
0202/0001/18
3 500,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. November 2017
Zmluva o zabezpečení a organizácii vzdelávacích a tréningových podujatí pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
669/A242/2017
357 943,80 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31. Január 2017
Zmluva o partnerstve
2017036
192 000,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
29. September 2016
Zmluva o partnerstve
2016098
60 000,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
8. August 2016
Zabezpečenie a organizácia vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov
398/C223/2016
19 380,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. Marec 2016
Dohoda o absolventskej praxi
23/§51/2016 Aktivita č. 1
0,00 € SLOVAKIA RING AGENCY, s..r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
19. Január 2016
Zmluva č. 0089/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0089/2016
100 000,00 € Slovakia Ring Agency, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. August 2015
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31DM-1401/0230/098
KaHR-31DM-1401/0230/098
Doplnená
199 500,00 € SLOVAKIA RING s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
22. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0360/2015
300 000,00 € Slovakia Ring s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR