Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Apríl
2022
Zmluva o dielo
ZML2022/04/02
199 710,60 € RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
29.
Január
2021
ZMLUVA O DIELO
584/2020
146 627,82 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
4.
December
2020
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/872
0,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30.
Apríl
2020
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda č. 20/44/54E/872
0,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
21.
Január
2020
Rámcová zmluva o dielo
46002215
Doplnená
480 000,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r. o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
31.
Január
2017
dohoda o poskytnutí príspevku
16/44/050/50
5 574,48 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
16.
Marec
2016
Zmluva o dielo
Z20165494_Z
7 243,34 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Mesto Levice
22.
September
2014
Rámcová zmluva o dielo č. 60/TO/2014
60/TO/2014
0,00 € RUMIT SLOVAKIA spol. s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
30.
Júl
2014
dohoda o poskytnutí príspevku
1/XXI/B/2014/§ 54 SN
5 710,68 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14.
Január
2014
Zmluva o dielo č. 111/TO/2013
111/TO/2013
0,00 € RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
23.
Máj
2013
Rámcová zmluva o dielo č. 36/TO/2013
36/TO/2013
0,00 € RUMIT SLOVAKIA spol s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
18.
Apríl
2013
Zmluva o dielo č. 23/TO/2013
23/TO/2013
0,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
21.
Január
2013
Zmluva o dielo č. 06/TO/2013
06/TO/2013
0,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
16.
Január
2013
Zmluva o dielo č. 74/TO/2012
74/TO/2012
0,00 € RUMIT SLOVAKIA, spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
19.
December
2012
Zmluva o dielo č. 70/TO/2012
70/TO/2012
0,00 € RUMIT SLOVAKIA spol. s r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
29.
Marec
2012
Kúpna zmluva č. 11/TO/2012
11/TO/2012
0,00 € Rumit Slovakia spol. s r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
5.
Január
2012
Rámcová zmluva o dielo č. 128/TO/2011
128/TO/2011
0,00 € RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o. Nemocnica Poprad, a.s.
29.
December
2011
Zmluva o dielo č. 131/TO/2011
131/TO/2011
11 997,36 € RUMIT SLOVAKIA spol. s r. o. Nemocnica Poprad, a.s.