Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
September
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z/2021/1927/VIII/LF/OPP
4 000,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
10.
August
2021
Zmluva o prevode materiálu
POZ 425/2021
0,00 € Pfizer Inc. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
2.
Jún
2021
Všeobecná zmluva o výskumnom grante
70/2021
0,00 € Pfizer Luxembourg SARL, o.z. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
25.
Marec
2021
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
ZML/SSLK/002
5 610,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Slovenská lekárska komora
17.
Február
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z/2021/243/VIII/LF/PR
1 100,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
20.
Január
2021
Zmluva o pozorovacej štúdii č. 12-2021-KŠ
12-2021-KŠ
0,00 € Pfizer PIO Service des Etudes Post AMMM Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
2.
December
2020
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
231-2020
3 000,00 € PFIZER LUXEMBOURF SARL, organizačná zložka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
4.
November
2020
Zmluva o poskytnutí dobročinného/firemného daru
NSM-4-410/2020
5 632,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, konajúci prostredníctvom PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.
17.
August
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z/2020/1544/VIII/LF/OPP
3 800,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
18.
Február
2020
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
Z/2020/355/VIII/LF/PR
1 100,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
25.
September
2019
Zmluva o podmienkach úhrady lieku zdravotnou poisťovňou
ZML_660_2019
0,00 € Pfizer Europe MA EEIG Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
August
2019
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
Z/2019/1841/VIII/LF/OPP
3 800,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
13.
August
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z/2019/1705/VIII/JLF/KD
1 650,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova Lekárska fakulta v Martine
15.
Apríl
2019
Zmluva o poskytnutí finančného daru
Z-48/2019
0,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zlžka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
35 885 696,
0,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
Z/2018/1108/XIV/JLF/KD
25 000,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
26.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí dobročinného daru
Z/2018/421/VIII/LF/PR  
1 000,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
8.
November
2017
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
251/2017
0,00 € Pfizer Ireland Pharmaceuticals Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Júl
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z-JLF-2017-84
32 000,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
13.
Január
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOBROČINNÉHO DARU
Z-LFUK-2017-10
3 800,00 € PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta UK
1 2 3 »