Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Jún
2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 15/OFaR/2022
D 15/OFaR/2022
0,00 € MATERASSO Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28.
September
2020
KÚPNA ZMLUVA
62/20
27 088,56 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
4.
August
2020
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907/ZZ/1
KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907/ZZ/1
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/2994
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6.
Marec
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907
KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907
Doplnená
128 095,06 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C642/ZZ/1
VaI/DP/2016/1.2.2-02/C642/ZZ/1
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2.
Október
2018
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D838/ZZ/1
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D838/ZZ/1
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
7.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/D838
VaI/DP/2016/1.2.2-02/D838
Doplnená
290 475,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
5.
Jún
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C642
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02/C642
Doplnená
121 194,90 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
23.
Marec
2016
Dohoda 20/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
20/§51a/2015
5 154,00 € MATERASSO Slovakia, s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
18.
December
2015
Dohoda 113/§51a/2015 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní podľa § 51a
113/§51a/2015
Doplnená
6 033,60 € MATERASSO Slovakia, s.r.o., pdf Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
30.
Marec
2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
26/§51/2015 NO
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
24.
November
2014
Kúpna zmluva č.914/14
Z201411010
5 581,32 € MATERASSO Slovakia,s.r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
5.
August
2014
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D19/OEFMaR/2014
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D19/OEFMaR/2014
0,00 € MATERASSO Slovakia s.r.o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28.
August
2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absovenstksej praxe absolveta školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
158/§51/2013 NO
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o., Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
16.
Február
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP pre absolventa školy
61/§ 51/2012 No
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove
1.
Február
2012
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KaHR-111SP-1001/0432/27/ZZ06
KaHR-111SP-1001/0432/27/ZZ06
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10.
Október
2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP-1001/0432/27
KaHR – 111SP-1001/0432/27
Doplnená
242 500,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
Apríl
2011
Zmluva o financovaní bežných výdavkov
3-32/2011-4220-1020
7 358,58 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR