Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
84/2024/SOŠPasNO/5/-84
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
19. Február 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
16/2024/SOŠPaSNO/5/16
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
19. Február 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
34/2024/SOŠPasNO/5/34
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
15. Február 2024
Dodatok - Zmena zmluvných podmienok
5/2023
0,00 € Materasso Slovakia, s.r.o Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
12. Február 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
16/2024/SOŠPasNO/5/17
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
1. Február 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
34/2024/SOŠPasNO/5/35
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
29. Január 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
Zmluva 16/2024/SOŠPasNO/5/17
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
66/23
16 957,68 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
11. Máj 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
81/2023/SOŠPaSNO/14/-82
0,00 € Materasso Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
11. Máj 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
90/2023/SOŠPaSNO/14/-91
0,00 € Materasso Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
12. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
19/2023/SOŠPaSNO/14/-20
0,00 € Materasso Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
12. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
18/2023/SOŠPaSNO/14/-19
0,00 € Materasso Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
12. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
20/2023/SOŠPaSNO/14/-21
0,00 € Materasso Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola podnikania a služieb
17. Február 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
78/2023
0,00 € Materasso Slovakia s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
1. August 2022
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok č. D 13/OFaR/2022
D 13/OFaR/2022
0,00 € MATERASSO Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28. Jún 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok č. D 15/OFaR/2022
D 15/OFaR/2022
0,00 € MATERASSO Slovakia, s. r. o. Správa štátnych hmotných rezerv SR
28. September 2020
KÚPNA ZMLUVA
62/20
27 088,56 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
4. August 2020
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907/ZZ/1
KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907/ZZ/1
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/2994
Doplnená
0,00 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
6. Marec 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907
KŽP-PO4-SC421-2017-30/T907
Doplnená
128 095,06 € MATERASSO Slovakia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky