Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100016
2 479,15 € INVESTEX GROUPS, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Marec 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100016
2 479,15 € INVESTEX GROUPS, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Január 2023
kúpna zmluva
4/0012/2023
70 547,66 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
4. Január 2023
kúpna zmluva
5/0012/2023
177 026,04 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
4. Január 2023
kúpna zmluva
2/0012/2023
230 444,42 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. Január 2023
Kúpna zmluva č. 281-2022-269901
281-2022-269901
7 893,60 € INVESTEX Groups, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1. December 2022
kúpna zmluva
1/0012/2022
Doplnená
1 894 828,80 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
30. Máj 2022
rámcová kúpna zmluva
10147/2022/5400/011
45 000,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20. Máj 2022
D O H O D A o ukončení Rámcovej dohody
D O H O D A o ukončení Rámcovej dohody č. 6505/2019/5400/006
0,00 € INVESTEX GROUPS, a. s. Železnice Slovenskej republiky
6. Apríl 2022
D O H O D A o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy
D O H O D A o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy č. 5446/2019/5400/011
0,00 € INVESTEX GROUPS, a. s. Železnice Slovenskej republiky
14. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 50-2022-269901
50-2022-269901
2 543,10 € INVESTEX Groups, a.s. Železnice Slovenskej republiky
1. Marec 2022
Kúpna zmluva
2/SL/2022/SM OSM ZV
9 663,78 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
14. Október 2021
Kúpna zmluva
12/SL/2021/SM OSM ZV
6 765,50 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/2624
Doplnená
0,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
8. Január 2020
rámcová dohoda
6505/2019/5400/006
Doplnená
157 592,40 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
12. Júl 2019
rámcová kúpna zmluva
5446/2019/5400/011
Doplnená
45 000,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. September 2018
rámcová kúpna zmluva
3519/2018/5400/073
210 864,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. August 2018
rámcová kúpna zmluva
3364/2018/5400/015
290 000,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. August 2018
kúpna zmluva
3657/2018/5400/009
16 602,00 € INVESTEX GROUPS a.s. Železnice Slovenskej republiky
10. Máj 2018
rámcová kúpna zmluva
2886/2018/5400/011
25 740,00 € INVESTEX GROUPS, a.s. Železnice Slovenskej republiky