Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
498/BJ10/2024
0,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1849/BC00/2023
0,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
401/BC00/2023
0,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1908/BC00/2022
0,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Február 2021
Kúpna zmluva
Z20212194_Z
68 398,80 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Rádio Bojnice s.r.o.
14. December 2020
Kúpna zmluva
Z202032036_Z
69 588,00 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Rádio Bojnice s.r.o.
14. December 2020
Kúpna zmluva
Z202032055_Z
22 438,80 € ARS TECHNOLOGY s.r.o. Rádio Bojnice s.r.o.