Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DDZS000120 Dodatok č. 9
0,00 € AGEL MEREA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DDZS000120 Dodatok č. 8
0,00 € AGEL MEREA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DDZS000120 Dodatok č. 7
0,00 € AGEL MEREA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11. Január 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DDZS000120 Dodatok č. 5
0,00 € AGEL MEREA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
11. Január 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61DDZS000120 Dodatok č. 6
0,00 € AGEL MEREA A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.